Veldspaat-kali 5 kg.

7,77

Kaliveldspaat K2O-Al2O3 6SiO2 / mg 556

Hoofdbestanddeel van (porselein)klei en van steengoedglazuren. Heeft een hoger smeltpunt dan natron veldspaat en het is neutraler ten
opzichte van de kleuren. Niet oplosbaar. Indien alleen de aanduiding ′veldspaat′ in een glazuurrecept wordt gebruikt, dan bedoelt men
kali veldspaat.

Artikelnummer: C-3220.5000 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

 

Veldspaat-kali (K2O – Al2O3 – 6SiO2 / mg 556)

Deze stof is niet  geclassificeerd volgens de CLP gegevens.

Wel is het verstandig als u met grondstoffen gaat werken de nodige voorzorg maatregelingen  neemt,

Denk bijvoorbeeld aan een goed stofmasker, (GG-3583)  voor fijnstof met ventiel. Handschoenen volgens EN374

eventueel een beschermings-bril .

Let op  : tijdens het werken met grondstoffen nooit roken drinken en of eten , voor elke pauze handen wassen.

Het beste kunt u de grondstoffen in een gesloten pot, bus of container  op een droge plaats bewaren. buiten bereik van kinderen houden.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd met ve-ka groothandel b.v. contact opnemen: 0487 571667

Wij helpen u graag.

Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogram(men) : Niet van toepassing
Signaalwoord : Niet van toepassing
Gevarenaanduidingen : Niet van toepassing
Veiligheidsaanbevelingen : Niet van toepassing

Extra informatie

Gewicht5 kg
Afmetingen30 × 10 × 20 cm