Chroomoxide ( Cr2O3 / mg 152 ) 1 kg .

21,68

safty-data-sheet-chroomoxide B

Zeer herkenbare groene kleur goed dekkend. Chroomhoudende glazuren altijd apart stoken dit in verband met de sympathiebrand, vooral in een tinhoudend glazuur geeft dit snel roze tinten.Boven de 12 graden stoken , kan een deel vervliegen.. Zeer stabiel en goed te gebruiken voor het beschilderen met onder glazuurverf methode.  Blauw groen 1% cobalt 1% chroom in een boorglazuur

Artikelnummer: C-3055 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Chroomoxide  1 kg.

 

Deze stof is niet geclassificeerd volgens de CLP gegevens,

Wel is het verstandig als u met grondstoffen gaat werken de nodige voorzorg maatregelingen  neemt,

Denk bijvoorbeeld aan een goed stofmasker, (GG-3583)  voor fijnstof met ventiel. Handschoenen volgens EN374

eventueel een beschermings-bril .

Let op  : tijdens het werken met grondstoffen nooit roken drinken en of eten , voor elke pauze handen wassen.

Het beste kunt u de grondstoffen in een gesloten pot, bus of container  op een droge plaats bewaren. buiten bereik van kinderen houden.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd met ve-ka groothandel b.v. contact opnemen: 0487 571667

Wij helpen u graag.

 

: Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademing
Inslikken
Huidcontact
Oogcontact

: Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht. Houd de persoon
warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of
als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige
beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind
personeel. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in,
indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven.
Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem
of ceintuur.

: Er zijn geen speciale maatregelen vereist.

: Er zijn geen speciale maatregelen vereist.

: Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij
u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga
aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste
10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

 

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 10 × 17 cm