Calciumfosfaat (beendermeel) (Ca3(PO4)2 / mg 310) 1 kg.

7,61

safty data sheet beendermeel Calciumfosfaat (beendermeel) (Ca3(PO4)2 / mg 310)   1 kg.

Beendermeel, belangrijk bestanddeel in de Bone China porselein. Kan een prachtige transparantheid teweegbrengen.Smeltmiddel in glazuren tot 5% geeft een melkachtige opaakheid

 

Let Schadelijk bij inslikken

Artikelnummer: C-3050 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Calciumfosfaat (beendermeel) (Ca3(PO4)2 / mg 310)  1 kg.

 

 

Signaalwoord: Schadelijk / irriterend

schadelijk  bij inslikken.

P270 Niet eten , drinken of roken tijden het gebruik van dit product.

P301 bij onwel voelen gelijk 112 bellen of uw huisarts raadplegen. vermijd oogcontact en huidcontact.  toch last goed spoelen met water

neem uw voorzorg- maatregelen, gebruik een goed stofmasker (GG-3582)  gebruik eventueel handschoenen en een bescherming bril.Was uw handen goed na gebruik.

H302 schadelijk bij inslikken

H315 kan huid irritatie geven.

H319 kan oog irritatie geven

H335 stof kan ademhalings- moeilijkheden geven

P260 adem stof niet in

P280 draag handschoenen en oog beschermingsmiddelen

 

Het telefoonnummer voor het Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (+31) (0)302748888 uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverlening

Extra informatie

Gewicht1 kg
Afmetingen17 × 5 × 15 cm