Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT   Ve-Ka Groothandel b.v.

Inleiding
Ve-Ka Groothandel b.v. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@ve-ka.nl

Wie is Ve-Ka Groothandel b.v.
Ve-ka Groothandel b.v. is de besloten vennootschap Ve-Ka Groothandel b.v. kantoorhoudende te (6621BD) Dreumel aan de Industrieweg 7a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63268566.
Ve-Ka Groothandel b.v. is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Ve-Ka Groothandel b.v. de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ve-Ka Groothandel b.v. uw gegevens?
Hieronder vindt u een over zicht van de doeleinden waarvoor Ve-Ka Groothandel b.v. persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ve-Ka Groothandel b.v. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door  Ve-Ka Groothandel b.v. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Ve-Ka Groothandel b.v. heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Ve-Ka Groothandel b.v. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen via info@ve-ka.nl

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzagenverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Ve-Ka Groothandel b.v. U kunt verzoeken dat Ve-Ka Groothandel b.v. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ve-Ka Groothandel b.v. te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ve-Ka Groothandel b.v. of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Ve-Ka Groothandel b.v. te verkrijgen. Ve-Ka Groothandel b.v. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen is. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ve-Ka Groothandel b.v. u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ve-Ka Groothandel b.v.
Een verzoek kan verstuurd worden Ve-Ka Groothandel b.v. zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ve-Ka Groothandel b.v. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ve-Ka Groothandel b.v. uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Ve-Ka Groothandel b.v. verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ve-Ka Groothandel b.v. uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@ve-ka.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Ve-Ka Groothandel b.v. uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@ve-ka.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de privacy_statement